Bezpečnosť pri stavbe

31.08.2011 12:48

Pri stavebných prácach sa niekdy vyskytujú úrazy, niekedy ľahké, niekedy však bohužiaľ aj ťažké a smrteľné, ktorým by sa dalo jednoducho predísť, keby sa dodržiavali niektoré základné bezpečnostné opatrenia. Mnoho ľudí však pri svojej neodbornej a nedbalej práci, prípadne zanedbávaním bezpečnostných pravidiel riskujú svoje životy a niekdy aj životy ostatných osôb, ktoré sa na stavbe nachádzajú.

 

Medzi najčastejšie druhy úrazov patria zvyčajne rozličné pády zo striech, lešení a pri veľkej výške takéto úrazy obvykle končia s fatálnymi následkami. Takisto to sú aj rozličné priotrávanie chemikáliami, porezanie sa. Za mnohými z týchto úrazov okrem nedbanlivosti stojí aj požitie alkoholu, ktoré svojimi úžinkami na nervovú sústavu znižuje súdnosť človeka, ktorý ho užil. Za niektorými nehodami stoja napríklad aj nedopalky od cigariet, ktoré ľahko podpália drevené konštrukcie.

 

Pri výkopových prácach je častou nehodou zavalenie robotníka, ktorý si neuvedomí alebo nedbá na to, že kopanie do veľkých hĺbok v sebe nesie riziko zosunutia zeminy. Dôsledkom takéhoto zavalenia je zvyčajne udusenie zavaleného človeka. Pritom stačí nespevnené steny niečím vystužiť.

 

Medzi základné pravidlá pri práci teda platí nepožívanie alkoholu, psychotropných alebo iných omamných látok, zamedzenie vzniku požiaru, istenie a používanie prilieb pri prácach vo výškach, používanie ochranných pomôcok tam, kde je to potrebné a dodržiavanie stavebných postupov. Zamedzíte tak mnohým úrazom, ktoré by vám mohli znepríjemniť vašu činnosť a ohroziť zdravie.